Tulip woman

Fotografi 3: Utveckla ditt fotografiska seende

Tulip woman

Uppgift.

Porträttera en person utan några ögon.

Titel: Amaryllis

Suicidets sociala medie

Uppgift.

Det morbida, det makabra, det mörka inom dig.

Titel: Suicidets sociala medie

Fotomontage.